Tokyo Marathon 2016!

 

Tokyo Metropolitan Government Building – Starting Point

12803100_1099075380135857_3245762674847525029_nTaken by Naoko Okada  

12717915_1094662003918860_2766295569661906405_nTaken by Shingo Yoshida  

 

Near Shiba Koen Park, Minato-ku

12801284_10153823205221438_3482097659380040773_n (1)Taken by Mekdachi Khalil  

 

Asakusa, Taito-ku

12806051_1034441699912165_1887181535285347661_nTaken by Hiromi Suzuki  

 

Higashi-nihombashi, Chuo-ku

12718390_1238483359546895_8210688569245342736_n12805897_1238483439546887_6027158114471852188_nTaken by Hiroyuki Atsumi  

 

Nihombashi, Chuo-ku

12806030_1008922392502008_1325303711158316666_nTaken by Chieko Tanaka

 

Tsukiji, Chuo-ku

1927760_1715344805348950_3325474859448269542_nTaken by Sakurako Sato

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

GOAL: TOKYO BIG SIGHT