Tokyo Marathon 2017!

 

Tokyo Metropolitan Government Building – Starting Point

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Shinjuku

16864349_10212116900939476_8697290731047268632_nTaken by Kazuhisa Imai  

 

Iidabashi, Chiyoda-ku

16938693_10212511760128652_1502353019966195560_nTaken by Kayoko Hashimoto  

 

Nihonbashi, Chuo-ku

16998249_1461887177157679_2166229585786761803_nTaken by Junichi Suzuki  

 

Edo-Tokyo Museum, Sumida-ku

16998725_10154240304786669_5818856213298298120_n17021573_10154240304746669_495915033509898778_nTaken by Noemi Inoue  

 

Morishita, Koto-ku

16939571_1171598699616204_260277510574788077_n16998792_1171598746282866_3184069333266276775_nTaken by Keiko Nakayasu

 

Kyobashi, Chuo-ku

16939322_1269732243063669_5251829481401563680_nTaken by Hiromi Nohara

 

Ginza, Chuo-ku

16999157_10212080030017778_7087177622575527662_nTaken by Yuki Kondo

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

GOAL: Gyoko Dori Avenue near Tokyo Station